1
EPA Self Registration: Info (åpen) Info
Info
2
EPA Self Registration: Betingelser (Terms) (lukket) Betingelser (Terms)
Betingelser (Terms)
3
EPA Self Registration: Kontaktinformasjon (Contact Information) (lukket) Kontaktinformasjon (Contact Information)
Kontaktinformasjon (Contact Information)
4
EPA Self Registration: Validering (Validation) (lukket) Validering (Validation)
Validering (Validation)
5
EPA Self Registration: Selskap (Company) (lukket) Selskap (Company)
Selskap (Company)
6
EPA Self Registration: Tilgangsforespørsel (Access Request) (lukket) Tilgangsforespørsel (Access Request)
Tilgangsforespørsel (Access Request)
7
EPA Self Registration: Bekreftelse (Confirmation) (lukket) Bekreftelse (Confirmation)
Bekreftelse (Confirmation)

Bli bruker på Bane NOR ekstranett (Become a user on Bane NOR extranet)

Du som arbeider i et jernbaneforetak (togselskap), som leverandør til Bane NOR, som medarbeider i prosjekter eller andre samarbeidspartnere, kan bli bruker på vårt ekstranett. Her får du tilgang til informasjon og samhandlingsfunksjoner som vi benytter i vår virksomhet.

Ansatte og innleide i Bane NOR skal ikke registrere seg her.

Trafikanter, jernbaneentusiaster og publikum for øvrig henvises til våre offentlige websider på http://www.banenor.no

Selvregistrering for samarbeidspartnere starter her. Din forespørsel vil bli behandlet av Bane NOR før du får tilgang. Du vil få en velkomstmelding på epost når vi har behandlet din forespørsel.

English:
If you're working in a railway company (train company), as a supplier to Bane NOR, as a project member or as an employee of other business partners, you may become a user of our extranet. Here you will get access to information and collaborative functions that we're using in our company.

Employees and contractors in Bane NOR shall not register here.

Travellers, railway enthusiasts, and the general public may visit our public website on http://www.banenor.no

Self-registration for business partner companies starts here. Your request will be handled by Bane NOR before access is given. You will receive a welcome message on email when we have processed your request.

PIPIPIPI