1
Informasjon (open) Informasjon
Informasjon
2
Betingelser (closed) Betingelser
Betingelser
3
Personopplysninger (closed) Personopplysninger
Personopplysninger
4
Verifiser (closed) Verifiser
Verifiser
5
Lag Forespørsel (closed) Lag Forespørsel
Lag Forespørsel
6
Send Forespørsel (closed) Send Forespørsel
Send Forespørsel

Bli bruker på Bane NOR ekstranett

Denne tjenesten er kun tilgjengelig for registrering av nye brukere i Bane NORs systemer.
Dersom du allerede har tilgang til ett eller flere av følgende systemer: TRASÉ, BEST Korttid, BEST Langtid, Kundeportalen eller FIDO i Bane NOR, skal du ikke registrere ny bruker, men be om utvidet tilgang på eksisterende bruker.
Ta kontakt med best@banenor.no.

Du som arbeider i et jernbaneforetak (togselskap), som leverandør til Bane NOR, som medarbeider i prosjekter eller andre samarbeidspartnere, kan bli bruker på vårt ekstranett. Her får du tilgang til informasjon og samhandlingsfunksjoner som vi benytter i vår virksomhet.

Ansatte og innleide i Bane NOR skal ikke registrere seg her.

Trafikanter, jernbaneentusiaster og publikum for øvrig henvises til våre offentlige websider på http://www.banenor.no

Selvregistrering for samarbeidspartnere starter her. Din forespørsel vil bli behandlet av Bane NOR før du får tilgang. Du vil få en velkomstmelding på epost når vi har behandlet din forespørsel.

PIPIPIPI